Faglige fag og personlige udviklingsfag

 

 4

Faglige fag og personlige udviklingsfag

Formålet med fagene er at uddanne eleverne til at kunne blive ligeværdige borgere i samfundet. Indholdet i fagene fokuserer derfor på at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for f.eks. at kunne:

 • Læse og forstå forskellige dokumenter
 • Håndtere verbal og kropslig kommunikation
 • Bruge diverse redskaber til at holde styr på personlig økonomi
 • Forstå samfundsforhold og egen rolle og rettigheder i samfundet
 • Bruge IT i forhold til kommunikation med det offentlige, banker m.m.

Disse overordnede målsætninger opnås i fagene:

 • Boundervisning 
 • Kommunikation og arbejdsliv
 • Selvforståelse/kontaktlærertime 
 • Medborger i samfundet
 • Rundt om dig

Fagene beskrives nedenfor:

Boundervisning

Se selvstændig fane om boundervisning.

Kommunikation og arbejdsliv

Faget kommunikation og arbejdsliv indeholder hverdagsrelevante fagområder indefor dansk og kommunikation blandt andet i relation til et kommende arbejdslivs udfordringer. Kommunikation er et vigtigt grundlag for vores udvikling og dannelse som mennesker. Gennem undervisningen tilsigtes det at introducere og styrke elevernes viden og andel i, at vi lever i en verden, hvor vi kan påvirke vores omgivelser og dele vores synspunkter og oplevelser med andre. Vi ønsker at skabe et "rum", hvori man deler følelser, oplevelser, tanker, synspunkter, drømme, ønsker eller behov med hinanden. Vi arbejder med diverse udtryksformer og kommunikationsteknikker.

I dette fag forberedes de praktikker eleverne skal deltage i under uddannelsen.

Selvforståelse/kontaktlærertime

Faget selvforståelse har det overordnede formål, at eleven får en større forståelse og selvindsigt i forhold til det at være et ungt menneske i en verden, hvor tingene går stærkt. En verden, hvor der stilles krav om fleksibilitet, omstillingsparathed, samarbejdsevne m.v. Faget selvforståelse har til hensigt at styrke de unge, så de bedre kan håndtere det at være et ungt menneske med særlige læringsforudsætninger og særlige behov.

Undervisningen har det sigte at styrke eleverne i forhold til selvforståelse, selvværd, selvindsigt, sociale sammenhænge, handicapforståelse og selvtillid - herunder at gøre eleverne klar til at møde verden med redskaber og strategier, som gør dem i stand til at klare og forklare sine behov.

Der vil blive arbejdet med områder som fx:

 • Søvn
 • Drømme
 • Kultur og traditioner
 • Ansigter og følelser
 • Empati
 • Relationer
 • Styrkesider og Kompetencer
 • Stress
 • Konflikthåndtering
 • Kropssprog
 • Netværk 
 • Udfordringer i ungdomslivet/voksenlivet
 • Strategier i forhold til at blive klædt på til at møde verden

Medborger i samfundet

”Medborger i samfundet” er et fag, der sigter mod at give eleverne de bedste muligheder for at være aktive medborgere. Der arbejdes blandt andet med, at: 

 • Kende muligheder og rettigheder i samfundet 
 • Kende de politiske spilleregler
 • Arbejde med personlige mål som medborger i samfundet
 • Forstå sig selv som del af fællesskabet
 • Kunne indgå i ligeværdig dialog
 • Forholde sig kritisk til informationer

Undervisningen kan f.eks. være et informativt besøg hos Borgerservice eller at arbejde med valg og efterfølgende brevstemme. 

Rundt om dig

Rundt om dig er et individuelt tilrettelagt fag for alle elever. Det er vores erfaring, at hver enkelt elev har meget forskellige behov for undervisning og træning af egenfærdigheder, for at de kan udfolde deres potentiale bedst muligt. Derfor har vi skabt muligheder for en meget individuel tilgang i dette fag, hvor hver enkelt elev kan arbejde med det, der giver mening. Det kan være alt fra at kunne transportere sig selv til at tage et enkeltfag på HF.

 

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os