Andre fag

Individuelle samtaler og gruppesamtaler:

Der afholdes som en del af undervisningen enten gruppesamtaler eller individuelt tilrettelagte samtaler for alle elever.
Dette betyder, at elever med sammenlignelige forudsætninger og handicaps (fx unge med diagnoser indenfor autismespektret og unge med diagnoser som ADHD, ADD) undervises i at samtale om og forstå sine særlige læringsforudsætninger. Der fokuseres på, hvilke særlige udfordringer og styrker gruppen og den enkelte unge har, og der undervises i at tale om dette med det mål at skabe større forståelse hos den enkelte om sig selv og om gruppen.
Med udgangspunkt i forskellige materialer fx Robusthedsprogrammet tager undervisningen udgangspunkt i teori omkring fx diagnosen og handicappet samt egne erfaringer.  

Kontaklærertimer:

Via ugentlige kontaktlærertimer med undervisning i selvforståelse og selvindsigt arbejdes der kontinuerligt med den enkelte elevs personlige udvikling.

Målet er at sikre størst mulig selverkendelse omkring egne særlige læringsforudsætninger samt at udvikle elevens evne til at tage størst muligt ansvar for eget liv ud fra den enkelte elevs forudsætninger. Intentionen er, at eleven udfordres tilpas og lærer at navigere i og kunne mestre eget liv.

Grundtænkningen er dermed at udvikle elevens handlemuligheder i forhold til eget liv med udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider og særlige forudsætninger. Det er væsentligt, at eleverne forberedes inden for en række livsduelighedsarenaer med afsæt i elevens styrkesider, kompetencer og særlige forudsætninger. Vi ønsker at ruste eleverne til et så aktivt ungdoms-, voksen- og fritidsliv som muligt - også efter endt efterskoleophold.
I dette perspektiv får den enkelte elevs evne til kontinuerligt at lære, udvikle og kunne se egne faktiske kompetencer en afgørende betydning.

At de unge ”lærer at lære” og finder værktøjer og handlemuligheder, der er virker for dem.

Fællessamlinger:

Der afholdes fællessamlinger to gange om ugen a ½ til 1 times varighed.

Den ene samling tager et aktuelt udgangspunkt i ugens og døgnets begivenheder. Der bruges forskellige medier som Internettet, TV og aviser.

Den anden samling tager udgangspunkt i elevernes efterskolehverdag, lukker ugen og gør klar til den kommende uge.

Til begge samlinger indgår desuden sang og musik.

 

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os